School Anthem

The school song of CHSE was first sung in 2004 at the celebration of the Silver Jubilee at CHSE. Mr Shammoon composed the music for the song and Lyrics are by Mr Adam Haleem Adnan.


Lyrics

Ilmee moorith dhanmarekey mi ee
Alikan fathuraa dheynamey
Ilmaa hunarun CHSE nan adhuvidhuvaalaanamey
Silma amna hoadhan kerigen ilmee magugaa dhaanamey

Thedhuveri vaaname dheenaa gauma
hidhumathugaa zinmaa vamun
Hudhu nookulayaa himeney mathiveri
dhidha dhashugaa hinithun vamun
Adhu anekaa a' maai thahuzeeba
ilmu ugannai dheynamey

Ilmee moorith dhanmarekey mi ee
Alikan fathuraa dheynamey
Ilmaa hunarun CHSE nan adhuvidhuvaalaanamey
Silma amna hoadhan kerigen ilmee magugaa dhaanamey

Raimui Feeroz adhi yaagoothaa
agumai jauhar asrafee
Kanzun ilmee dhaaname hovamun
gulhigen ekuveri kanmathee
manfaa libidhey mai ahklaagaa
adhabun zeenai vaanamey

Ilmee moorith dhanmarekey mi ee
Alikan fathuraa dheynamey
Ilmaa hunarun CHSE nan adhuvidhuvaalaanamey
Silma amna hoadhan kerigen ilmee magugaa dhaanamey

Islaam dheenaa midhivehi gaumee
sharafaa haibathu dhakkamun
jismaai rooha gurubaan kuramun
dhaaname kuriya hi mathun
nasraai naseeb hoadhan edhigen
aitha ufulaa laanamey

Ilmee moorith dhanmarekey mi ee
Alikan fathuraa dheynamey
Ilmaa hunarun CHSE nan adhuvidhuvaalaanamey
Silma amna hoadhan kerigen ilmee magugaa dhaanamey


Top